Thursday, September 03, 2015

PEMBELAAN NEGARA

Oleh :WIYONO, S.Pd
wiyonospd-civiceducation.blogspot.com

Pembelaan negara merupakan sebuah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kecintaan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kedaulatan bangsa.
DOWNLOAD MATERI DISINI


0 komentar: